15/12: Greenwash-actie FSC-België

GREENWASH ACTIE AAN LEUVENS FSC-KANTOOR: DUURZAAM OP PAPIER.

& KLACHT BIJ JURY EERLIJKE PRAKTIJKEN INZAKE RECLAME

Op 15 december om 11u voerden een vijftiental actievoerders van vzw Climaxi, Friends of The Earth en vzw ’t Uilekot in de gietende regen actie  aan het FSC-kantoor  te Holsbeek (Leuven). Ze klaagden aan dat het label voor ecologisch hout niet streng genoeg is tegenover de bedrijven die het label dragen. FSC-directeur Bart Holvoet ontving de actievoerders op zijn kantoor en stelde enkele verbeteringen in het vooruitzicht.

De drie bewegingen lanceerden een jaar geleden de documentaire “Duurzaam Op Papier”. De twee filmmakers (Leo Broers en Ann-Katrien Lecluyse) klagen daarin de grove misbruiken aan bij de FSC-gelabelde papierfabriek Veracel in Brazilië. Lokale gemeenschappen, milieumensen én de lokale openbare aanklager beschuldigden de firma van misplaatst gebruik van herbiciden, gebrek aan dialoog met de lokale gemeenschappen, omkoping van gemeenteraadsleden, overtredingen tegen de arbeidswetgeving…

Als gevolg van de film zette FSC zijn klachtenprocedure in gang. Een jaar later is er evenwel géén concreet resultaat. Daarom trokken de actievoerders met de slogan ‘Duurzaam op Papier’ en een groen geschilderde wasmachine naar Leuven: “FSC schiet zijn doel voorbij en is voor multinationals die hun voeten vegen aan sociale en ecologische principes een perfecte manier om zich een groen imago aan te meten” stelde Filip De Bodt (vzw Climaxi).

Volgens Bart Holvoet (FSC België) is er ondertussen wel vooruitgang geboekt: “De firma die Veracel moest inspecteren werd geschorst en Veracel zelf kreeg aan aantal opmerkingen met welke ze best rekening zullen houden als ze hun label verlengd willen zien. Binnen een paar weken is daar zéér concreet nieuws over. Bovendien besliste onze algemene vergadering om de criteria voor het erkennen van plantages te verstrengen”.

Voor de actievoerders bracht dit weinig soelaas: “Binnen een paar weken zullen we zien of Veracel écht wordt aangepakt, maar op zich kan men dit soort van bedrijven gewoon niet certificeren. Als  inspectiefirma’s als de multinational SGS  hun werk niet doen, dan moet men maar méér én objectievere organisaties inschakelen voor men iemand erkent. In Oeganda werden 22.000 mensen van hun grond verdreven. Die hebben geen boodschap aan klachtenprocedures die een jaar of langer duren.”  zei bosbouwingenieur Joris Heylen.

Bart Holvoet meende in deze redenering wel te kunnen inkomen, maar zei dat de macht om deze procedures te verstrengen bij de leden van FSC ligt. Deze leden beslissen in consensus en komen uit de industrie, de milieubewegingen en de sociale partners. De laatste tijd verlieten een aantal leden van FSC (o.m. de Duitse milieubeweging FERN) de organisatie omdat ze vonden dat ze er geen vooruitgang boeken door dit consensusmodel.

De actievoerders willen nu de leden van FSC aan de tand voelen via regelmatig terugkerende acties. Ze kondigen ook aan de praktijken van een aantal andere, doorgaans nog minder strenge labels (o.m. PEFC), te gaan onderzoeken. Er wordt ook een klacht neergelegd bij de Jury voor Eerlijke Praktijken inzake Reclame (JEP).

Info: Filip De Bodt (0496/718472)

 

 

 

 

, ,

No comments yet.

Leave a Reply