De FSC-principes…

“Hoe mooi de voornemens van FSC ook mogen zijn, helaas toont de realiteit en de toestand op het veld hoe de definitie van duurzaamheid wordt uitgerokken tot een mooi verpakt middel voor GREENWASHING.

(“Groene woestijnen, de tol van ons excessief hout- en papiergebruik” uit De Wereld Morgen, MO*-magazine)

Wellicht is er niet één FSC-gecertificeerd bedrijf dat aan alle vereisten van FSC voldoet. Het keurmerk werkt met een set van 10 principes en honderden criteria die gebuikt wordt om af te toetsten of een bedrijf al dan niet voldoet aan de FSC-standaard. FSC noemt zichzelf een waterdicht systeem en garandeert dat elk gecertificeerd bedrijf voldoet aan deze principes van duurzaam bosbeheer. Dat wil echter niet zeggen dat bedrijven aan alle vereisten moeten voldoen of 10 op 10 moeten scoren. Wanneer grote of kleine inbreuken vastgesteld worden, moeten die binnen een vooropgestelde termijn opgelost worden. Maar er staat geen enkele limiet op het aantal inbreuken. Meer dan 10 grote inbreuken op de gouden standaard is zeker geen uitzondering.

10 FSC-PRINCIPES:

  1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken, en aan de principes en criteria van FSC
  2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vast gelegd en rechtsgeldig.
  3. De formele en traditionele rechten van de lokale inheemse bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt met het bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange-termijndoelen en middelen duidelijk omschreven.
  8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee boven dien de (exploitatie)druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dient tegelijkertijd te worden bevorderd.

Voor een uitgebreide lijst van de FSC-criteria, zie www.fsc.org